Poskus je trenutno zaseden
 
Totalno odbite žarnice
zavrti

Naredi in opazuj!

Izberite žarnico, ki ni potopljena, in si jo dobro oglejte. Nato zavrtite kolo tako, da bo žarnica v celoti pod vodo. Ali je potopljena žarnica videti kaj drugače kot prej, ko ni bila v vodi?
Ponovite poskus še z drugimi žarnicami. Ali so spremembe opazne pri vseh žarnicah?


Kaj se je zgodilo?

Potopljene žarnice s številkami 1, 3 in 5 so videti drugače, kot če jih opazujemo nepotopljene: zdi se, kot da je v veliki žarnici še ena majhna žarnica, v zunanjem delu površine žarnice pa vidimo okolico, kot bi jo opazovali v ogledalu. Tega pojava pa ne opazimo pri žarnicah s številkami 2, 4 in 6.

Žarnice v tem poskusu niso priključene na elektriko. Vidimo jih zato, ker se svetloba iz prostora odbija od njih in pride v naše oko. Če se spremenijo smeri, iz katerih svetlobni žarki prihajajo v naše oko, bomo videli spremenjeno sliko žarnice, četudi se žarnica sama ni nič spremenila.

Pri prehajanju skozi različne prozorne snovi se lahko spremeni smer, v kateri potuje svetloba. Ko je žarnica obdana z vodo, se smer svetlobe na poti iz stekla v vodo spreminja drugače, kot če je okoli žarnice zrak. Zato so žarnice pod vodo videti drugačne kot na zraku.


Še več ...

Pri prehajanju skozi različne prozorne snovi se svetloba lahko lomi. Lahko se celo odbije na meji med dvema prozornima snovema, čeprav tam ni ogledal. Takšnemu pojavu pravimo totalni odboj. Do tega pojava pride pri žarnicah s številkami 1, 3 in 5, ki imajo na površini prozorno steklo.

Žarnici s številkama 2 in 4 pa sta narejeni tako, da sta na površini hrapavi. Pri teh se svetloba razprši že na njihovi površini in ne prodre v steklo tako, kot če bi bilo to prozorno. Zato ne pride do pojavov, ki jih opazimo pri drugih žarnicah.

Tudi varčna žarnica s številko 6 ima na površini prozorno steklo, toda ker je to tanjše in ker so njene površine bolj ukrivljene, pojav ni tako opazen kot pri žarnicah 1, 3 in 5.

Ali veš?

Danes prenašamo večino podatkov za televizijo, telefon in internet v obliki svetlobnih sunkov, ki potujejo po optičnih vlaknih. Totalni odboj ima pri tem pomembno vlogo, saj zagotavlja, da ostaja svetloba ves čas ujeta v optično vlakno.
© 2020 Hiša eksperimentov